Sledujte náš facebookový profil.

Nic Vám neuteče.

Více zde

  Stále nové a nové akce pro děti.

          Žijte s dětmi naplno:)

           Kalendář akcí zde

Využili jste opravdu všechny příspěvky od Vaší zdravotní pojišťovny?

Zdravotní pojištění jistě máme každý, aby ne, když je povinné. Víme však, co vše nám a našim dětem pojišťovna v rámci konkurenčního boje o klienta nabízí?

Připravili jsme pro Vás přehled výhod pěti největších zdravotních pojišťoven našeho regionu. Zaměřili jsme se na výhody týkající se nastávajících matek a dětí. Mrkněte se, jestli využíváte vše, co byste u své zdravotní pojišťovny mohli.

Pokud Vás nějaká nabídka zdravotní pojišťovny zaujme, informujte se o detailech a podmínkách nabídky přímo v konkrétní pojišťovně. Informace v našem přehledu jsme získaly z webových stránek jednotlivých pojišťoven. Přehled je orientační.

Důležité upozorněné: Přihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění musí provést zákonný zástupce do osmi dnů ode dne narození dítěte u té zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna matka dítěte.

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

 

Webové stránky: http://www.vzp.cz/

V průběhu těhotenství:

 • možné čerpat od vydání těhotenské průkazky

 • příspěvek do výše 500 Kč v jednom kalendářním roce

 • příspěvek možné čerpat na:

 • Předporodní kurzy

 • Cvičení a plavání pro těhotné

 • Přítomnost partnera u porodu

 • O příspěvek může žádat budoucí maminka na základě předložení platného těhotenského průkazu, nebo maminka, která v daném kalendářním roce porodila, na základě předložení rodného listu dítěte.

 • Doklady o zaplacení nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení.

 • O příspěvek je možné požádat osobně na pobočkách VZP nebo lze zaslat žádost poštou.

 • Přihlásíte- li své novorozené miminko u VZP ČR, máte nárok na VZP výbavičku, což je balíček vzorků kuponů od partnerů VZP a CD praktických rad pro rodiče.

Výhody pro děti do 18 let

 • příspěvek do výše 500 Kč v jednom kalendářním roce

 • příspěvek možné čerpat na:

 • Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – např. očkování proti rotavirovým infekcím, pneumokokovým nákazám, klíšťové encefalitidě, meningitidě, hepatitidě apod.

 • Fixní ortodontické aparátky

 • Rehabilitační aktivity – např. masáže, solná jeskyně, sauna, zábaly, koupele, inhalace, plavání (nikoliv závodní plavání ve sportovních klubech) nebo na vybrané druhy cvičení: cvičení na balonech, kalanetika, pilates

 • Příspěvek 2 700 Kč pro dívky, které se narodily od 1. 1. 1997 do 31. 3. 1998, na očkování proti rakovině děložního hrdla vakcínou Cervarix. Očkování tak mají skoro zadarmo. Akce probíhá od 1. 11. 2013 do 30. 9. 2014.

 • Děti ve věku od 6 do 18 let, které splňují stanovené podmínky, mohou díky finančnímu příspěvku z fondu prevence VZP absolvovat finančně velmi výhodné léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník. Tři týdny u moře letos rodiče chronicky nemocných děti pořídí už za

Slevy pro klienty VZP u obchodních partneru: http://www.vzp.cz/klienti/slevy-u-partneru-vzp

Pobočka:

Jiráskovy sady 115, 26101 Příbram

telefon: 952 222 222,fax: 952 223 042

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR

 

webové stránky: http://www.zpmvcr.cz/

V průběhu těhotenství:

- Pojištěnka, která je v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 minimálně ve 12. týdnu těhotenství (včetně) nebo je kojící matkou, může čerpat příspěvek až do výše 800 Kč na jednu z následujících položek:

Pro těhotné: 

1.   předporodní kurz pro těhotné, odborně vedený zdravotnickým personálem, (tzn. zdravotní sestrou nebo porodní asistentkou),

2.   vitamíny, zakoupené pouze v lékárně,

3.   vyšetření související s těhotenstvím nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, např. genetické nebo ultrazvukové (pozn. ultrazvukové vyšetření nebo kombinované vyšetření s ultrazvukem může být provedeno v I. trimestru),

4.   účast otce u porodu (porod od 1. 1. 2014 a později),

5.   příspěvek na epidurální analgesii,

6.   odběr pupečníkové krve pro vlastní potřebu.

Pro kojící: 

1.   cvičení žen po porodu (do 6 měsíců po porodu, nejpozději do 30. 6. 2014),

2.   pomůcky pro kojení pro děti narozené od 1. 1. 2014,

3.   plavání a monitor dechu pro děti narozené od 1. 1. 2014,

4.   pomůcky pro novorozence a kojence pro děti narozené od 1.1.2014,

5.   očkování pro novorozence - kompletně nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, pro děti narozené od 1. 1. 2014.  

Specifické podmínky pro každou z výhod si můžete přečíst na http://www.zpmvcr.cz/prevence/2014/program-pro-tehotne-a-kojici-zeny/

!!!Každý rodič (pojištěnec ZP MV ČR) může od 1. 4. 2014 postoupit svůj příspěvek z  programu očkování ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR, ve věku do 26 let, včetně) na jeho očkování.!!!

 

Výhody pro děti od 7 do 15 let

 • na fixní rovnátka zubů – do max. výše 1 000 Kč na jednu čelist, resp. 2 000 Kč za obě čelisti, uhrazená u poskytovatele zdravotních služeb,

 • na dietní potraviny při onemocnění celiakie (bezlepková dieta), zakoupené v lékárně, v prodejně zdravotnických potřeb nebo prodejně zdravé výživy – do max. výše 1 000 Kč,

 • na sportovní aktivity pro děti s nadváhou – do max. výše 500 Kč,

 • škola v přírodě, dětský tábor - do max. výše 500 Kč.

Nákup musí být realizován v období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014.    

Specifické podmínky k jednotlivým výhodám najdete na http://www.zpmvcr.cz/prevence/2014/program-zdrave-dite/

Pobočka:

nám. T.G. Masaryka 3
Příbram
261 01


VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

 

 

http://www.vozp.cz/cs/

Pro budoucí maminky

Slevy pro všechny klienty VoZP ČR 10%, na nákup zboží pro podporu početí, otěhotnění a řešení ženské a mužské neplodnosti, prostřednictvím internetového obchodu na www.otehotnet.cz

V průběhu těhotenství:

- Příspěvek na vitamíny těhotným ženám

Těhotné ženě lze poskytnout jedenkrát za rok, podle indikace gynekologa, jednorázově příspěvek do výše 100,- Kč za rok na multivitaminový či vitamínový přípravek vhodný k užívání v těhotenství. 

- Příspěvek na kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pro těhotné ženy   

Příspěvek do výše 1000,- Kč lze poskytnout těhotným ženám po dobu těhotenství na kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pořádané v rámci odborně zaměřených kurzů. 

Pro dospělé i děti:

- Příspěvek na plavání

K podpoře prevence upevňování zdravotního stavu ohroženého konzervativním životním  stylem a  k  posilování  celkové  obranyschopnosti  organizmu lze poskytnout příspěvek na plavání uskutečněné v jakémkoliv plaveckém zařízení na území ČR. Příspěvek lze poskytnout na základě prokázaných nákladů do výše 250,- Kč za rok.

Pozn: Žádost o příspěvek je nutno uplatnit jednorázově na celou částku, nikoliv po jednotlivých vstupenkách.

- Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci

Pojištěncům lze poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci příspěvek do výše 250,- Kč za rok.

- Program Zdravá rodina - je  určen rodičům a jejich dětem ve věku od 2 do dovršení 18 let včetně dne data narození

Pro děti:

 • příspěvek na ošetření chrupu fluorizací v hodnotě do 150,- Kč za rok
 • příspěvek na prevenci úrazovosti při sportu, např.  nákup ochranné přilby, sportovních chráničů kolen a holení
 • jedenkrát za 3 roky do výše 300,- Kč, příspěvek na očkování proti chřipce do výše 250,- Kč za rok
 • příspěvek nejvýše  250,- Kč ročně na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci.

Pro rodiče:

 • příspěvek na očkování proti chřipce do výše 250,- Kč za rok
 • příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci na základě prokázaných nákladů do výše  250,- Kč za rok.

Další výhody pro děti:

- Příspěvek na preventivní prohlídku dětí - sportovců.   

Příspěvek lze poskytnout jednou ročně do výše 200,- Kč na preventivní prohlídku sportujících dětí ve věku od 5 do dovršení 16 let včetně dne data narození. Podmínkou je registrace dítěte v tělovýchovné jednotě nebo sportovním klubu. 

- Příspěvek na vitamíny pro děti.  

Dětem ve věku od 2 do dovršení 15 let včetně dne data narození lze poskytnout příspěvek ve výši 200,- Kč za rok na multivitamínový či vitamínový přípravek zakoupený v lékárně. Vitamínový přípravek musí být vhodný pro dítě dané věkové kategorie a musí obsahovat především vitamín C a B.

- Příspěvek na fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka.   

Příspěvek může být poskytnut do dovršení 20 let věku (včetně dne data narození) . Příspěvek činí  maximálně   1200,- Kč na jednu čelist, a to jedenkrát za celou dobu léčby.

- Příspěvek na plavání pro kojence a batolata do 3 let.  

Za účelem podpory zdravého vývoje kojenců a batolat ve věku do dovršení 3 let včetně dne data narození lze poskytnout příspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše 1000,- Kč na rok, nejvýše však do limitu prokázaných nákladů. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR.

- Příspěvek na cvičení s dětmi do 6 let věku.   

Příspěvek lze poskytnout jedenkrát ročně do výše 500,- Kč na cvičení rodiče s dětmi do dovršení 6 let věku včetně dne data narození v rámci odborně vedených kurzů pořádaných akreditovanými organizacemi, maximálně však do výše prokázaných nákladů. Dítě i rodič (zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR.

- Příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty.   

Příspěvek do výše 400,- Kč za rok lze poskytnout dětem do dovršení 18 let věku včetně dne data narození na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty.  

SEZNAM PARTNERU SE SLEVAMI

http://www.bonusclub.cz/index.php

Pobočka:

Dle webových stránek pobočka v Příbrami není, spádová pobočka je v Českých Budějovicích

Telefon: 222 929 199,

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

 

webové stránky http://www.ozp.cz/

Výhody pro děti:

 • Kredit až 1000 Kč na očkování novorozenců nehrazená z veřejného zdravotního pojištění (např. očkování proti meningokoku typu A, C; proti rotavirům a dalším).
 • Úrazové pojištění zdarma - V rámci programu Zvonek pojišťovny Vitalitas připraveného exkluzivně pro klienty OZP mají novorozenci do 1 roku úrazové pojištění zcela zdarma.

 • Kredit na očkování ve výši až 300 Kč pro děti do 26 let - na očkování nehrazená z veřejného zdravotního systému

 • Léčebný program S dětmi proti obezitě - Při vstupu do léčebného programu lze pojištěncům OZP proplatit 500 Kč za vyšetření u dětského lékaře. Celkem OZP přispěje v průběhu celé léčby každé rodině částkou až 3500 Kč.

 • Ozdravné pobyty na ostrově Dugi Otok v hotelovém komplexu LUKA. Pobyt je určen pro děti s respiračním onemocněním, alergiemi, kožními problémy, ale i problémy s pohybovým aparátem (např. skolióza, porucha dynamiky a statiky, rehabilitace apod.). Více na http://www.ozp.cz/benefity/prispevky-na-prevenci/ozdravne-pobyty-v-chorvatsku

Pobočka:

nejbližší pobočka dle webových stránek Beroun, Benešov – kontakt http://www.ozp.cz/kontakty

 

 

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

 

webové stránky http://www.cpzp.cz/main/index.php

 

V průběhu těhotenství:
 • 1 000 Kč - příspěvek na rok 2014

 • 1 000 Kč na jedno těhotenství (pojištěnka, která začala čerpat program v roce 2014 nemůže dočerpat program v roce 2015)

 • Vícečetný porod maximální výši příspěvku nenavyšuje

 • Doklady o úhradě lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení !

Možné čerpání výhod na:

 • nadstandardní vyšetření nebo péče u poskytovatelů zdravotnických služeb spojená s těhotenstvím, nehrazená, nebo částečně hrazená z všeobecného zdravotního pojištění a hrazené pojištěnkou, mj.:

 • prvotrimestrální screening (možné alternativy názvu: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test), z dokladu o zaplacení musí být zřejmé, že se jedná o vyšetření provedené v prvním trimestru těhotenství, resp. až do 14 týdne těhotenství

 • epidurální analgezie (v případech, kdy není aplikován z rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb)

 • kurzy pro těhotné, plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu.

Obecné podmínky k čerpání naleznete v Informacích k čerpání příspěvků na preventivní programy.

Výhody pro děti:

Souhrn využitých příspěvků maximálně do výše 1500 Kč (děti 0-18 let)

Výhody pro nejmenší děti:

- Maximálně do výše 500 Kč.

- Program je určen dětem narozeným v průběhu roku 2013 a 2014.

 • příspěvek na pohybové aktivity dětí (masáže, cvičení, plavání)
 • příspěvek na nákup vitaminů, potravinových doplňků a kosmetiky určené pro děti, zakoupené výhradně v lékárně nebo prostřednictvím specializovaných internetových obchodů Doklad musí být vystaven po narození dítěte.

SEZNAM VÝROBKŮ MOŽNÉ KOUPIT V PROGRAMU MIMINKO

http://www.cpzp.cz/pdf/priloha_4_1.pdf

Tyto produkty se nezapočítávají do celkového limitu 1 500 Kč na preventivní programy pro děti a mládež.

 • Balíček pro novorozence - V případě vícečetného porodu obdrží balíček každé dítě. Balíček bude poskytnut na pobočce při příležitosti registrace novorozence k ČPZP.
 • Vitaminy pro děti ve věku od 3 do 15 let včetně - vitaminy Marťánky k odběru na pobočce. Vitaminy se budou vydávat ve dvou baleních po 30 ks vitaminů, jedenkrát ročně, od října do prosince. Nabídka platí do vyčerpání zásob.
 • Organizované plavecké kurzy, saunování pro děti - čerpat je možno do souhrnné výše 500 Kč.

  • Příspěvek na organizované plavecké kurzy:
   • děti ve věku od 2 do 8 let včetně
   • Vystavujícím subjektem může být i mateřská nebo základní škola.
   • Příspěvek bude poskytován na organizované plavecké kurzy. Nejedná se o individuální návštěvy plaveckých bazénů rodičů s dětmi.
  • Příspěvek na saunování pro děti - děti ve věku od 3 do 8 let včetně. Příspěvek bude poskytován na permanentku, předplatné nebo na úhradu kurzu saunování pro děti. Individuální návštěvy sauny se neproplácí.
 • Příspěvek na školku/školu v přírodě, lyžařský výcvik
  • Maximálně do výše 1500,- Kč
  • Příspěvek na školku v přírodě platí pro děti do 7 let včetně, příspěvek na školu v přírodě je platný pro děti od 6 do 16 let včetně a příspěvek na lyžařský výcvik platí pro děti od 4 do 18 let včetně.
  • Příspěvek na organizovaný pobyt v přírodě bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny.
  • Proplatit lze jen pobyty organizované v průběhu školního roku (nikoliv o prázdninách) mateřskými, základními a středními školami. Příspěvek nelze proplatit na vodácké kurzy, letní tábory, turistické pobyty, sportovní soustředění, adaptační pobyty.
 • Příspěvek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.
  • děti a mládeže ve věku do 18 let včetně příspěvek na preventivní očkování až do výše 1 500 Kč na očkování.
  • Příspěvek je poskytován na kteroukoliv dávku/vakcínu očkovacího cyklu, není poskytován na aplikaci vakcíny.

!!!V případě očkování proti rakovině děložního čípku a proti rotavirovým infekcím lze využít sdružení příspěvku rodičů (do výše 500 Kč za každého z rodičů)!!!.

 • Příspěvek na pevná nebo snímatelná rovnátka:
  • děti a mládeže ve věku do 18 let včetně
  • maximálně do výše 1000 Kč
  • příspěvek určen na ortodontickou léčbu fixními nebo snímatelnými rovnátky – podporu řešení nepravidelností zubů a čelistí u dětí a mládeže.

Pobočka:

Dle webových stránek nejbližší pobočky Hořovice, Beroun,

http://www.cpzp.cz/pobocky/index.php?kraj=11&send=vyhledat

Kontakt: Informační centrum  810 800 000 (linka je částečně zpoplatněna)

 

22.5.2014, hanna

Novinky na webu

Akce pro děti v knihovně

 

 Akce knihovny Jana Drdy Příbram, kontakt

Fotka uživatele Knihovna Jana Drdy Příbram.

_______________________________________________________________

Bazar PribramDetem ukončuje provoz


Autor: Hana Čechová, PribramDetem.cz

Datum: 8.5.2018


Od 25.5. vstoupí v platnost nové Opatření o ochraně osobních údajů často uváděné pod zkratkou GDPR. Tato nová legislativa z pochopitelných důvodů vyžaduje přísnější ochranu údajů, které uvádí při registraci každý uživatel našeho bazaru. Vzhedem k naší omezené personální kapacitě nemůžeme potřebnou ochranu zajistit. Proto jsme se rozhodli bazar 24.5. 2018 uzavřít. Všem uživatelům a všem, kteří na bazaru nakupovali se omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

Kalendář akcí - Turistický vláček a cesty do Brd


Autor: Pavlína Svobodová, mluvčí MU Příbram

Datum: 8.5.2018


Turistický vláček

Od  1. 5. 2018 do 30. 9. 2018 je o víkendech a státních svátcích opět v provozu Turistický vláček města Příbram. Stejně jako loni jezdí dvěma trasami, to znamená, že v neděli a o státních svátcích letos vláček opět obslouží kromě Svaté Hory i Březové Hory.

Jízdné zůstává stejné jako v loňském roce: 30 Kč za osobu, děti do 12 let ZDARMA, senioři s kartou seniora 10,- Kč.

V období měsíce května bude provoz vláčku částečně omezen. Ve dnech 5. a 6. 5., 12. a 13. 5. 2018 nebude vláček z technických důvodů v provozu.

Od 19. 5. 2018 již vláček pojede dle platného jízdního řádu: http://pribram.eu/volny-cas/turisticky-vlacek.html

 

Opět jezdí turistické spoje do Brd 

Od 1. 5. 2018 jsou rovněž v provozu sezónní turistické spoje do Brd, které jsou součástí platného jízdního řádu linky MHD Příbram č. 5A. Spoje jsou v letošním roce provozovány dva a stejně jako v předchozích letech se jedná o spoje jedoucí o víkendech a státních svátcích (spoj č. 35 a 38).

Jízdní řád linky MHD 5A: http://pribram.eu/files/post/100048/305005.pdf

 

Další informace