Černý kašel – bát nebo nebát? V příbramském Zdravotním ústavu nám poradili

  • Vytisknout

V poslední době se v mediích objevuje čím dál více informací o nárůstajícím počtu případů černého kašle v ČR. V televizi se dokonce ojevila informace, že by se měly nechat očkovat těhotné ženy, aby protilátky přešly do dítěte ještě před narozením. Zajímalo nás, kolik toho mají tyto zprávy společného s realitou, a proto jsme se obrátili na MUDr. Idu Budilovou, vedoucí lékařku Oddělení očkování a cestovní medicíny Zdravotního ústavu v Příbrami.

„Diagnostikovaných případů černého kašle opravdu přibývá. Za letošní rok už počet případů přesáhl

výskyt v minulém roce. Je otázkou, zda počty diagnostikovaných v předchozích letech nebyly podhodnocené, jelikož se černému kašli nevěnovalo tolik pozornosti jako teď. Přesto je ale nárůst černého kašle v posledních dvou letech jednoznačný.“ uvádí MUDr. Budilová.

Černý kašel pro nás více měné přestal existovat. Jako u mnoha očkovaných nemocí jsme si odvykli vnímat ho jako zásadní hrozbu pro naše děti, protože se s ním v poslední době téměř nikdo nesetkal. Černý kašel je znovuobjevená infekce, která ohrožuje především nejmenší děti. Paradoxem je, že největsím rizikem jsou pro novorozence jeho nejbližší. A to ne starší sourozenci, jak tomu bývá. Ti jsou totiž většinou již na černý kašel čerstvě očkovaní. Největší riziko přenosu černého kašle pro dítě pramení od jeho rodičů, babiček, dědečků, prostě od těch, co jsou s ním v nejbližším, nejčastějším kontaktu. Ukazuje se, že očkování, které dospělí prodělali v dětském věku, přestává být proti nákaze účinné. „Proto je dobré, aby byli, pokud to je možné, na černý kašel přeočkováni hlavně dospělí, kteří jsou s malým dítětem v úzkém styku.“ dodává MUDr. Budilová.

Černý kašel se u nás očkuje pouze ve společné vakcíně s tetanem a záškrtem. Proto je ideální, když se při přeočkování na tetanus nechá dospělý přeočkovat touto kombinovanou vakcínou s černým kašlem. Taková vakcína nezatěžuje tělo víc než samostatná očkovací látka proti tetanu, jelikož se u černého kašle nejedná o „živou“ vakcínu. Tento postup se doporučuje především ženám, které mají v plánu otěhotnět nebo jsou po šestinedělí. Díky tomu, že v jejich těle budou kolovat dostatečně silné protilátky, přejdou v budoucím těhotenství nebo při kojení i do těla dítěte. To tak bude chráněno již od narození. Doporučena je minimální dvouletá pauzu mezi posledním a následujícím přeočkováním proti tetanu. Příliš krátká doba by mohla vést k silné nežádoucí reakci po podané očkovací látce.

Novorozence je možné očkovat od 9.-10. týdne po narození. Tento dřívější start očkování je dnes možný, jelikož se již neočkují děti proti tuberkuloze několik dní po narození, jak bylo obvyklé.

Ten, kdo očkování zrovna neholduje, má možnost ochránit své malé dítě především tím, že nebude podceňovat projevy nachlazení u lidí, se kterými dítě přichází do styku. Černý kašel je pro nás vlastně něco nového, čeho jsme se přestali bát. Vzhledem k nezanedbatelnému nebezpečí úmrtí u malých dětí bychom ho alespoň opět měli vzít na vědomí a nepodceňovat riziko nákazy od blízkých dospělých.

 

Tento text mohl vzniknout jen díky obrovské vstřícnosti MUDr. Idy Budilové, za což moc děkujeme. Byli jsme překvapeni, jak přívětivě, obsáhle a vlastně naprosto automaticky byly naše dotazy přijaty a zodpovězeny. Zjistili jsme, že Zdravotní ústav není jen nějaká instituce vykonávající kontrolu zdravotní nezávadnosti. Je to místo otevřené občanům, kde se mohou poradit o všem, co spadá do agendy ústavu. Co se týká služeb očkování, můžete ho ve Zdravotním ústavu nejen absolvovat, ale hlavně se poradit, konzultovat případné nejasnosti a nejistoty a také !!! nechat si sestavit optimálního očkovací plán pro Vás nebo Vaše dítě. Více najdete na http://www.zuusti.cz/pracoviste/pribram-u-nemocnice-85/