Jesle

Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram

kontakt

- je určeno pro děti od 6 měsíců  max. do dokončeného 3 roku věku (tj. před dovršením 4 let)

- možnost přijetí dítěte na libovolný počet dní v týdnu

- u dětí ve věku do 2 let, jejichž rodiče, nebo jiné osoby pobírají rodičovský příspěvek,  je pobyt v zařízení možný 46 hodin v měsíci bez ztráty nároku na příspěvek

- od 2 let může docházet dítě do zařízení denně bez ztráty příspěvku

- při péči rodičů o mladšího sourozence může docházet starší dítě do zařízení na celý den

- o zdárný psychický a fyzický vývoj dětí pečují dětské sestry a kvalifikovaný personál

- každé dítě má svoji osobní kartu, do které se zaznamenává neuropsychický vývoj dítěte a jeho každodenní činnosti

 

Další informace