MŠ speciální

MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ,

je jediná mateřská škola samostatně zřízená pro děti se zdravotním postižením v regionu. Poskytuje předškolní vzdělávání zejména dětem: s mentálním postižením, s vadami řeči, se smyslovými vadami, s tělesným postižením, s vývojovými vadami, se souběžným postižením více vadami, s autismem a sourozencům těchto dětí.

kontakt

 

Další informace